ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG LilyReview.com

1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng:

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

LilyReview.com thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

LilyReview.com thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức:

 1. Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng;
 2. Thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.
 3. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.


2. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên LilyReview.com:

- Nghiêm cấm tuyệt đối người sử dụng chia sẻ, đăng tải, bàn luận hay có bất cứ hành vi nào nhằm mục đích:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc
 • Tuyệt đối không bàn luận, chia sẻ các nội dung về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội
 • Thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị.

- Nghiêm cấm người sử dụng lợi dụng việc sử dụng LilyReview.com nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào;

- Nghiêm cấm quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên trang mạng;

- Nghiêm cấm thực hiện các hành vi mang tính chất thương mại mà không được sự đồng ý của LilyReview.com;

- Nghiêm cấm khi giao tiếp với người dùng khác, người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích, đến bí mật thông tin, đến không gian riêng của người sử dụng khác, cũng như xâm phạm đến LilyReview.com;

- Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, cũng như sử dụng vào mục đích khác mà không được sự đồng ý của người có hình ảnh;

- Nghiêm cấm đăng ký thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục;

- Nghiêm cấm đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….);

- Nghiêm cấm lợi dụng LilyReview.com để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

- Nghiêm cấm cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin tại LilyReview.com;

- Nghiêm cấm sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet

- Nghiêm cấm trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung

- Nghiêm cấm tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của LilyReview.com. Người sử dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại LilyReview.com bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa;

- Nghiêm cấm tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống LilyReview.com

- Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của LilyReview.com.

3. Quy định về các nội dung chia sẻ, đăng tải:

 • Tên đăng nhập
  Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên;
  Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân Thành Viên. Thành Viên có trách nhiệm quản lý, sử dụng, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng;
  Mỗi Thành Viên chỉ đăng ký 01 tài khoản với một tên đăng nhập;
  Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt Nam;
  Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
  Không tên đăng nhập có chứa tên thương hiệu của cá nhân, tổ chức khác đã được đăng ký bảo hộ mà không xin phép hoặc không có căn cứ chứng minh quyền sử dụng hoặc sở hữu.
 • Hình đại diện
  Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên;
  Không sử dụng hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
  Không chứa thông tin liên hệ cá nhân, tổ chức;
  Không chứa nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được bảo hộ theo quy định pháp luật mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.
 • Chữ ký
  Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên;
  Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
  Không chứa thông tin liên hệ cá nhân, tổ chức;
  Được thể hiện bằng ký tự Latin, không sử dụng ngôn ngữ khác.
 • Bài viết, chia sẻ, bình luận của Thành Viên
  Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên;
  Bài viết phải bằng tiếng Việt có dấu. Ngôn từ bài viết cần tuân thủ chuẩn mực chung của chính tả và ngữ pháp tiếng Việt;
  Khi đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn đàn khác, Thành viên cần phải nêu rõ nguồn gốc của nội dung bài viết đó. Đối với các nguồn trích dẫn không chính thống, không đảm bảo tính pháp lý, có nội dung không phù hợp với tiêu chí của LilyReview.com, Ban Quản trị có quyền xóa, khóa, chuyển bài mà không cần thông báo trước;
  Không đưa bài sai chuyên mục; sai chủ đề. Ví dụ: Bài trả lời không liên quan nội dung đang được thảo luận, không mang tính chất thảo luận hoặc trả lời các bài viết trước đó;
  Không thực hiện hành vi quảng cáo thương mại vì mục đích khác ngoài lợi ích của LilyReview.com. Ví dụ: Các bài viết đưa thông tin liên lạc, mô tả dịch vụ sản phẩm nhằm mục đích thương mại hoặc dẫn link tới các trang mua bán trực tuyến;

Không chia sẻ, đăng tải nội dung vi phạm bản quyền nhằm mục đích thương mại
Không phát tán virus, trojan, adware, spyware... hoặc các chương trình ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông;
Không có hành vi phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, hệ thống, băng thông, cơ sở dữ liệu, xâm nhập, sử dụng trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc các nội dung của hệ thống dưới bất kỳ mục đích nào.

4. Quyền, trách nhiệm của người dùng truy cập LilyReview.com:

4.1 Trách nhiệm của người dùng truy cập LilyReview.com:

 • Sử dụng LilyReview.com theo chất lượng và các nội dung của bản thỏa thuận
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin truyền, đưa, lưu trữ trên LilyReview.com
 • Không được sử dụng LilyReview.com để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý LilyReview.com
 • Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên LilyReview.com, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

4.2 Quyền của người dùng truy cập LilyReview.com:

 • Được bảo đảm bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, LilyReview.com sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên website, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • LilyReview.com cho phép các cá nhân tổ chức đăng tải hay đề cập tới tên và logo của bất cứ tổ chức hay doanh nghiệp nào để định danh làm cơ sở đánh giá cho người dùng của mình, điều này là hoàn toàn hợp pháp bởi chúng tôi không dùng logo đó vào việc làm nhái làm giả các sản phẩm và dịch vụ theo các điều luật bị cấm bởi pháp luật Việt Nam.

5. Quyền, trách nhiệm của website LilyReview.com:

5.1. Trách nhiệm của website LilyReview.com:

 • Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ 
 • Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng
 • Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

5.2. Quyền của website LilyReview.com:

 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong văn bản này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng;
 • Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm đăng tải được quy định tại Thỏa thuận này, LilyReview.com có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được phát sóng, chia sẻ, đăng tải bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người sử dụng vi phạm. 


6. Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng:

- Việc chia sẻ các thông tin, hình ảnh,…trên LilyReview.com hoàn toàn có thể gặp phải các rủi ro, nguy hiểm (Các rủi ro này có thể là mất dữ liệu thông tin, bị sao lưu thông tin bởi các thành viên khác,…). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh này.

- Người dùng khi cung cấp thông tin trên môi trường mạng internet nói chung và trên trang LilyReview.com nói riêng cần thận trọng với thông tin mình cung cấp (thông tin về tên, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, số thẻ tín dụng, …) vì các thông tin này rất có thể bị lợi dụng như lấy cắp, dùng thông tin cá nhân của người dùng với mục đích khác, …

- LilyReview.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới Ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết. LilyReview.com và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà Người sử dụng gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Ứng dụng hoặc website, việc Người sử dụng vi phạm, việc Người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc Người sử dụng vi phạm luật pháp hiện hành

- Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên chia sẻ, đăng tải vi phạm các điều khoản hoặc trái với các quy định của LilyReview.com Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài Ứng dụng hoặc website của thành viên

- Trên website của LilyReview.com xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của LilyReview.com. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm.Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. LilyReview.com sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang LilyReview.com

- LilyReview.com  mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu Người sử dụng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua link Báo vi phạm hoặc gửi email về bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ của chúng tôi

- Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi email giải trình cho admin 

- Các quy định này cùng với Quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa Người sử dụng và LilyReview.com. Việc LilyReview.com không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó.

7. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên với tổ chức, cá nhân khác:

LilyReview.com  thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhằm tạo ra một cơ chế rõ ràng, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, có khung và biện pháp xử lý hiệu quả. Cụ thể:

- Khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được LilyReview.com  cung cấp tài khoản để sử dụng LilyReview.com  thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Quy chế sử dụng tài khoản LilyReview.com  này hoặc thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên website LilyReview.com

- LilyReview.com  chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản

- Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với LilyReview.com sẽ căn cứ theo hệ thống để giải quyết. Theo đó, LilyReview.com sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của LilyReview.com  là quyết định cuối cùng

- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

8. Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng:

- Khi các tài khoản được người sử dụng đăng ký, LilyReview.com  sẽ được lưu trữ các thông tin tại hệ thống máy chủ. Các thông tin này sẽ được LilyReview.com thực hiện việc bảo mật với các bên thứ ba, và chỉ công khai, cung cấp trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công khai thông tin của Nhà nước.

- Trường hợp người sử dụng vi phạm các thỏa thuận với LilyReview.com thì việc công khai thu thập, xử lý thông tin cũng sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin Người sử dụng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Người sử dụng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên LilyReview.com  hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với Người sử dụng để biết quan niệm của Người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. Thông tin cá nhân của Người sử dụng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng hay cho những mục đích liên quan. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Bất kỳ phản hồi nào Người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với Người sử dụng để có thêm thông tin. Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

- Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên LilyReview.com  hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho Người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của Người sử dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Người sử dụng. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng.Vì thế, hãy chắc chắn rằng Người sử dụng đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên LilyReview.com .

- Nếu Người sử dụng muốn chúng tôi thông báo cho Người sử dụng về bất kỳ sự thay đổi nào của Bản quy định sử dụng này trong tương lai, xin vui lòng truy cập website của chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo Người sử dụng nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập LilyReview.com .

- LilyReview.com không phải thuộc sở hữu của bất cứ công ty hay tổ chức pháp nhân nào tại Việt Nam. Chúng tôi là một website hoạt động độc lập được thành lập bởi các cá nhân người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên chúng tôi có những mối quan hệ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi với các tổ chức, công ty hoặc cá nhân khác trong lãnh thổ Việt Nam.